Pāriet uz saturu

Lai to izdarītu, jums būs nepieciešama zaļa vai melna tēja parastajā proporcijā attiecībā pret ūdens daudzumu, sarīvētu, medu un citronu šķēlēm. Funkcijas: Šo bumbu galva ir labi izstrādāti, izgatavoti no alumīnija sakausējuma, spēcīgs un izturīgs.

Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot: Iemesls, kāpēc lietošanas veidu neiesaka izmantot: attiecināms. Birojs, ražotne, noliktava. Citas piebildes: Palīdzība tiek sniegta Latviešu, Krievu un Angļu valodās.

 1. Все взрослые, за исключением Наи и Бенджи, сходили за километр к залу, чтобы собственными глазами увидеть, что сделали пауки.
 2. Николь вдруг почувствовала щемящую тоску.
 3. Но почему, - спросила она, - столько ваших родичей (больше 10, если я не ошибаюсь) вынуждены жить вне купола.
 4. Vai iepakotajās sulās ir kāds labums? Lietderība alfabētiski veselīgākā sula Lee vitamīni sulās
 5. Fat Decimator System BEZMAKSAS PDF Ziņojums - fitnesa atlaides
 6. Вилли - вот был тип.
 7. Tauku zudumu svara apmācība uzturs

Signālvārds: Dgr. Bīstamības apzīmējumi: H Var izraisīt nāvi, ja norīts vai iekļūst elpceļos. Papildu informācija par apdraudējumiem ES : attiecināms Citi riski: Degošs produkts, slikti uzliesmojošs. EC Nr. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts: Vispārīgas piezīmes: Nekavējoties novelciet apģērbu.

Nekavējoties izsauciet medicīnisko palīdzību, ja persona nejūtas labi. Nodrošiniet cietušajam mieru. Ja persona ir bez samaņas, novietojiet to stabilajā sānu guļā. Konsultējieties ar ārstu.

dedzināšana kuņģa tauku ar ledu

Parādiet šo drošības datu lapu ārstam. Pēc ieelpošanas: Ja ieelpoti dūmi, aerosoli vai degšanas produkti, pārvietojiet personu svaigā gaisā, prom no notikuma vietas.

Ja elpošana ir apgrūtināta, dodiet elpot skābekli. Ja neelpo, veiciet mākslīgo elpināšanu. Visos gadījumos, kad rodas šaubas par personas dzīvību, vai arī, ja saglabājušies simptomi, izsauciet neatliekamo medicīnisko palīdzību. Pēc saskares ar ādu: Nomazgājiet skarto ķermeņa daļu ar ziepēm un lielu daudzumu ūdens.

Ja iekaisums vai ādas sausums saglabājas, konsultējieties ar ārstu. Novelciet apģērbu un apavus. Izmazgājiet apģērbu pirms atkārtotas lietošanas.

Garšīgs dzēriens no ingvera un citrona. Ingvers ar citronu

Pēc saskares ar acīm: Nekavējoties skalojiet acis tekošā ūdenī. Turpiniet skalot acis vismaz 15 minūtes, reizēm paceļot augšējo un apakšējo plakstiņu, lai nodrošinātu rūpīgu acs izskalošanu. Izņemiet kontaktlēcas, ja tas ir iespējams. Ml tauku deglis pdf kairinājums, apsārtums vai acu mirkšķināšana nepāriet, konsultējieties ar acu ārstu.

Pēc norīšanas: Ja produkts ir norīts, skalojiet muti ar lielu daudzumu ūdens.

Removio Svīšana Tauku Deglis

Neizraisiet vemšanu. Uzturiet ķermeni siltu, un centieties novērsiet šoka stāvokli. Ja persona ir bez samaņas, nedzirdiniet.

definēt tauku zudumu

Ja persona jūtas slikti, meklējiet medicīnisko palīdzību. Pirmās masas zudumu pēc vara ius sniedzēja individuālā aizsardzība: Pievērsiet īpašu uzmanību paša aizsardzībai. Ievērojiet vispārīgās personīgās higiēnas prasības. Izvairieties no produkta aerosola ieelpošanas. Produkta saskare ar acīm ir aizliegta. Izvairieties no atkārtotas vai ilgstošas saskares ar ādu vai apģērbu.

Izmantojiet piemērotu aizsargapģērbu un gumijas cimdus. Āda: Ādas apsārtums, pietūkums, nieze un sausums. Ieelpošana: Eļļas pilienu vai aerosolu ieelpošana var radīt diskomfortu un izraisīt ķīmisku plaušu iekaisumu.

Ieelpošana var būt kaitīga vai letāla. CNS simptomi: attiecināms Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: Piezīmes ārstam: Simptomātiska ārstēšana. Ugunsdrošības pasākumi Ugunsdzēšanas līdzekļi: Piemēroti ugunsdzēšanas līdzekļi: Pielāgojiet ugunsdzēšanas darbības attiecīgajai videi.

 • Dzeriet nedaudz ūdens.
 • Weber E-Pasts PDF | PDF
 • Lietošanas veidi, ko neiesaka izmantot: Iemesls, kāpēc lietošanas veidu neiesaka izmantot: attiecināms.
 • Kā sadedzināt 5 ķermeņa taukus
 • 48 stundu slīpums uz leju
 • SHR un E-gaiši divas tecnologies vienā mašīnā vairāk uzlabotas.
 • Вы, люди, поглощены идеей Бога.
 • Garšīgs dzēriens no ingvera un citrona. Ingvers ar citronu

Ūdens migla, ķīmiskās putas, pret spirtiem noturīgas putas, sausais ugunsdzēšanas pulveris, smiltis, oglekļa ml tauku deglis pdf CO 2kā arī citas inertas gāzes var tikt lietotas slēgtās telpās. Nepiemēroti ugunsdzēšanas līdzekļi: Nelietojiet tiešu ūdens strūklu lai nodzēstu degošu produktu - tā var izraisīt šļakatas un izplatīt uguni.

Jāizvairās no putu un ūdens vienlaicīgas lietošanas, jo ūdens iznīcina putas Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība: Bīstami sadegšanas produkti: Degšana, visticamāk, radīs cietu, šķidru daļiņu un gāzu maisījumu, ieskaitot oglekļa monoksīdu CO un oglekļa dioksīdu CO 2 un neidentificētus organiskos savienojumus.

Īslaicīga dūmu un gāzu iedarbība var izraisīt neatgriezeniskus plaušu bojājumus bez agrīnām simptomu pazīmēm Ieteikumi ugunsdzēsējiem: Īpaši aizsarglīdzekļi ugunsdzēsējiem: Neienākt ugunsgrēka teritorijā bez atbilstošiem aizsardzības līdzekļiem.

Ja potenciāls ķīmiskais apdraudējums nav zināms vai ja atradīsieties slēgtās vai slikti ventilētās telpās, ml tauku deglis pdf jālieto autonomais elpošanas aparāts SCBA. Degšanas laikā var izdalīties kairinošas un indīgas gāzes, tāpēc jāizmanto virsspiediena autonoms elpošanas aparāts ar visaptverošu sejas masku, kā arī jālieto aizsargājošu ugunsdzēsības apģērbu ietver ugunsdzēšanas ķiveri, mēteli, bikses, zābakus, cimdus, acu un sejas aizsardzības līdzekļus.

Ugunsdzēsēju apģērbs, kas atbilst Eiropas standartam EN, nodrošina aizsardzības pamata līmeni pret negadījumiem ar ķīmiskajām vielām un ietver ķiveres, aizsarg apavus un cimdus. Apģērbs, kas neatbilst EN prasībām, nav piemērots negadījumiem ar ķīmiskajām vielām.

Izmantojiet virsspiediena autonomo elpošanas aparātu ar ķīmiskās aizsardzības tērpu tad, ja ir iespējama personiska tuva saskare ar produktu. Izmantojiet virsspiediena autonomo elpošanas aparātu ar gāzi necaurlaidīgu tērpu, ja iespējama atrašanās ļoti tuvu vielai vai tās degšanas laikā radušos gāzu vai dūmu tuvumā Papildus informācija: Ugunsdzēšanas laikā atrodieties pa vējam.

ķermeņa slaids brno

Ja ir radies ugunsgrēks, nekavējoties norobežojiet notikuma vieta, izraidot visas neautorizētās personas no notikuma vietas. Tvertnēs, kuras pakļautas karstumam, palielināsies spiediens, tāpēc produkta iztvaikošana var izraisīt tvertnes plīsumu, tā var eksplodēt.

HG stikla un spoguļu tīrītājs | tīra bez švīkām

Atdzesējiet konteinerus ar aukstu ūdens strūklu. Ja nepastāv risks, pārvietojiet tvertnes prom no karstuma avota. Savāciet izmantotos ugunsdzēšanas līdzekļus atsevišķi, ja tas ir iespējams. Nedrīkst pieļaut to nokļūšanu kanalizācijā. Ūdens migla var būt noderīga tvaiku daudzuma samazināšanai vai izkliedēšanai.

Ierobežojumi: nav ieteicams individuālām alerģiskām reakcijām Burkānu sula Ierobežojumi: lietojiet burkānu sulu medicīniskiem nolūkiem no 0,5 līdz 2 litriem dienā Parasti noder tikai viens tīrs ūdens. Jebkura sula, pat tikai augļu vai dārzeņu sula, satur metālus kāliju, kalciju utt. Tātad pārmērīga lietošana sulas neveicina veselību. Svetlana Roščina Jebkurš svaigi pagatavots. Stikla 3 litru burkās tomāti un āboli gandrīz vienmēr ir dabiski.

Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumā Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām: Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām: Atbilstošu aizsardzības līdzekļu lietojums, skatīt 8. Sazinieties ar ekspertu par ārkārtas situācijām.

 • Ādas slimības; Sievietēm, kas valkā bērnu vai baro bērnu ar krūti.
 • Kosmētikas līdzekļu būtisko prasību nodrošināšanas kārtība
 • Elektriskais remonts Viss, kas jums jāzina par tauku dedzinātājiem.
 • Vinnijs pūks svara zudumu
 • Vai ķermeņa sadedzina taukus lai saglabātu siltu
 • Pievienojiet spēlētāja padomu, kas nozīmē īpašības vārdus Recenzijas 1 Skilled workman Uzrakstīt recenziju.
 • Pirms apstrādes Menstruālo Piltuvīti, pārliecinieties, ka jūsu rokas ir pilnīgi tīras.
 • 1. IEDAĻA. Vielas / maisījuma un uzņēmējsabiedrības / uzņēmuma apzināšana. - PDF Free Download

Samaziniet potenciālo aizdegšanās un karstuma avotu daudzumu elektrību, dzirksteles un atklātu liesmunesmēķējiet. Neaiztieciet ar rokām un nestaigājiet pa izlijušu produktu. Apturiet vai ierobežojiet noplūdi, ja to ir droši darīt. Ieteikumi ir tādi paši kā ārkārtas palīdzības sniedzējiem. Ārkārtas palīdzības sniedzējiem: Atbilstošu aizsardzības līdzekļu lietojums, skatīt 8.

Iedaļu, lai novērstu vielas vai maisījuma nokļūšanu uz ādas, acīs, plaušās vai uz apģērba. Aizdegšanās avotu likvidācija elektrību, dzirksteles un atklātu liesmupietiekamas ventilācijas nodrošināšana slēgtās telpās.

Fat Decimator System BEZMAKSAS PDF pārskats

Izolējiet un evakuējiet bīstamo zonu, samaziniet to personu klātbūtni, kas nepiedalās glābšanas operācijā. Ja iespējams, apturiet noplūdi. Uzmanieties, lai uzkrājušies tvaiki neveido sprādzienbīstamas koncentrācijas. Tvaiki var uzkrāties zemās vietās Vides drošības pasākumi: Nepieļaujiet produkta nokļūšanu kanalizācijā, virszemes ūdeņos vai gruntsūdeņos.

Zāles ātrai svara zudumam 7-Slim: -12 kg uz 17 dienām – reāla klientu atgriezeniskā saite

Gadījumā, ja produkts ir nonācis ūdens apgādes avotos, nekavējoties informējiet vietējās varas iestādes, lai pārtrauktu ūdens piegādi un izmantošanu. Ja produkta noplūdes nav izdevies ierobežot, nekavējoties ziņojiet par to vietējām varas iestādēm Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli: Ierobežošanai: Telpās vai slēgtās vietās nodrošiniet adekvātu ventilāciju.

Aizsprostojiet vai nosedziet kanalizāciju. Lielas noplūdes gadījumā apturiet materiāla plūsmu, izmantojot absorbējošas bonnas vai spilvenus. Sasmeliet tik daudz izlijušā produkta, cik vien iespējams, ielejiet to drošās un piemērotās tvertnēs.

Absorbējiet pārpalikumus vermikulītā, sausā smiltī, silikagelā vai jebkurā nedegošā absorbējošā materiālā. Pēc tam izlietoto materiālu ievietojiet slēgtās un drošās tvertnēs.

Kosmētikas līdzekļu paraugu ņemšana, paraugu sagatavošana un kosmētikas līdzekļu sastāvā esošo ķīmisko vielu noteikšanas metodes 1. Kosmētikas līdzekļu paraugu ņemšana 1. Kosmētikas līdzekļu kopējo paraugu tādu atsevišķu paraugu kopums, kuriem ir viens un tas pats partijas numurs ņem to oriģinālajos iepakojumos un neatvērtā veidā nosūta laboratorijai. Kosmētikas līdzekļu, kas tirgū piedāvāti neiepakotā veidā vai mazumtirdzniecībā pārdoti tādā iepakojumā, kas atšķiras no ražotāja oriģinālā iepakojuma paraugus laboratorijas traukos priekšmetos, kuros ievietots produkts un kuri ar to nepārtraukti saskaras ņem tādā daudzumā, kāds nepieciešams analīžu veikšanai.

Pēc produkta ierobežošanas noskalojiet zonu ar lielu daudzumu ūdens. Augsnes piesārņošanas gadījumā noņemiet piesārņoto augsnes virskārtu sanācijai vai iznīcināšanai saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Nelielu noplūžu gadījumā slēgtos ūdeņos t.

Savākšanas metodes: Atbrīvojieties no drošās tvertnēs savāktā produkta, saskaņā ar Pēc noplūdes ierobežošanas paliekas noskalojiet ar ūdeni un uzsūciet ar slotu. Mazu noplūžu gadījumā noslaukiet virsmu ar nedegošu absorbējošu materiālu. Pēc tam notīriet virsmu ar ūdeni.

Ja nepieciešams, ml tauku deglis pdf ieteicama disperģentu izmantošana, kas jāapstiprina vietējām varas iestādēm Atsauces uz citām iedaļām: Skatīt 8. Iedaļu par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un Lietošana un glabāšana Piesardzība drošai lietošanai: Aizsardzības pasākumi: Produktu lietojiet tikai labi vēdinātās telpās.

Uzmanīgi pārvietojiet atvērtu tvertni, pēc produkta lietošanas to rūpīgi aizveriet. Pārvietojiet produktu saskaņā ar labu rūpniecisko higiēnu un drošības noteikumiem.

Izvairieties no atkārtotas vai ilgtermiņa saskares ar ādu. Izvairieties no produkta tvaiku vai miglas ieelpošanas.

MONTĀŽAS PUTAS no TOP RAŽOTĀJIEM || kinoline.lv® Tilpums (L):

Izvairieties no noplūdes vai izsmidzināšanas slēgtās telpās. Uzmanieties no paslīdēšanas riska. Uzmanieties no šļakatām kas rodas liela apjoma tilpumu piepildīšanas laikā.

Lietojiet atbilstošus aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, cimdus, aizsargbrilles un respiratoru, ja nepieciešams skatīt 8. Nepieciešama mazgāšanas vieta darba vietā. Ugunsgrēka novēršanas pasākumi: Ievērojiet profilaktiskus uguns aizsardzības noteikumus. Veiciet piesardzības pasākumus pret statiskām izlādēm.